49514593
 
همایشی جوان با اهدافی بلند و دست یافتنی

23 و 24 آذر ماه امسال، در شهر سهراب، شهر


نیاز مبرم جامعه حمایت از ارائه خدمات درمان عمومی است

  رئیس هیئت کانون سراسری تشکل های م


معلولیت یک تفاوت در کنار سایر تفاوت ها در بین اقشار مختلف

  مدیر عامل انجمن باور به مناسبت رو


درد را به که باید گفت؟


هر سال در آستانه روز جهانی افراد د


حمایت از معلولان در سایه اشتغالزایی و یکپارچه سازی منابع

 «سهیل معینی» در گفت وگوی تفص


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!