49514593
 
معلولان در سرشماری ‌سال گذشته شمارش نشدند

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته س


پنل تخصصی مطالبه گری اجتماعی سازمان های غیردولتی

نشست هم اندیشی مطالبه گری اجتماعی در یازدهمین همایش


هفت عادت مردمان بسیار مؤثر

کارگاه هفت عادت مردمان بسیار مؤثر، تل


برگزاری نشست دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

روز شنبه 14بهمن‌ماه نشست دبیرخانه ک


نخستین جلسه کارگروه توان‌یابان شورای اسلامی شهر تهران

روز یکشنبه یکم بهمن‌ماه، نخستین جل


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!