49514593
 
نیاز مبرم جامعه حمایت از ارائه خدمات درمان عمومی است

  رئیس هیئت کانون سراسری تشکل های م


معلولیت یک تفاوت در کنار سایر تفاوت ها در بین اقشار مختلف

  مدیر عامل انجمن باور به مناسبت رو


درد را به که باید گفت؟


هر سال در آستانه روز جهانی افراد د


حمایت از معلولان در سایه اشتغالزایی و یکپارچه سازی منابع

 «سهیل معینی» در گفت وگوی تفص


معلولان کفش آهنی پاره می‌کنند اما بیکارند

سهیل معینی: سال گذشته طبق مصوبه مجلس ش


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!