49514593
 
رفع تبعیض از تحصیل معلولان

بر اساس آموزش تلفیقی در کشور، دانش‌


«پیام شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان (چاوش)

شعار امسال: «هدف‌گذاری جمعی، اقد


عدم اختصاص بودجه به کتب نابینایان

سهیل معینی: حق دسترسی به منابع اطلاعا


دیدار گروهی از نابینایان ممتاز با وزیر تعاون،

دکتر علی ربیعی: «فهمیدم که ما مسئول


دیدار صمیمی جمعی از نخبگان نابینا با وزیر رفاه

عصر روز گذشته دکتر علی ربیعی وزیر تعا


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!