49514593
 
لایحه حقوق افراد معلول در یک قدمی صحن علنی

سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌ها


سومین همایش جامعه بینا، شهروند نابینا

این همایش در روزهای 8 و 9 شهریورماه با میزبانی دانشگاه


نیاز امروز، فرار از الگوهای کلیشه‌ای است

 چند روز پيش بنا به دعوت پريسا افتخ


«سالم‌سالاری» تبعیض نوین علیه معلولان

سهیل معینی، مدیرعامل شبکه تشکل‌های


سهیل معینی در گردهمایی نمایندگان معلول منتخب شوراهای

مدیرعامل انجمن باور و رئیس هیات مدیره


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!