49514593
 
نشست "الگوهای معلولیت و رسانه" برگزار گردید

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های “


نشست تخصصی حقوق بشری ایران و دانمارک

روزهای یکشنبه و دوشنبه چهاردهم و پانز


گفتگوی کمپین ملی شهری ایران با ترانه میلادی؛


ترانه میلادي، فعال اجتماعی، نویسن


تور اصفهان

ساعت رفت و برگشت با توجه به تعطیلات پی


ترویج نگاه درست به معلولیت

 سهیل معینی رئیس انجمن باور در گفت


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!