صفحه نخست / مقالات  
آشنایی با انواع معلولیت های جسمی و حرکتی

بوچیا چیست؟

بوچیا (Boccia) نوعی ورزش تفریحی- توپی است که افراد دارای معلولیت شدید می توانند تا سطح قهرمانی در کشور و یا مسابقات برون مرزی آن را ادامه دهند. بازیکنان بوچیا باید از هوش تحلیلی برخوردار باشند تا موقعیت و استراتژی های مختلف بازی را در مقابل حریف فرا گیرند...

پـــــــرتیـــج
خانه‌اي براي زيستن ...
جایگاه توانبخشی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]   صفحه بعدی