صفحه نخست / مقالات  
خانه‌اي براي زيستن ...

وارد خانه‌اي مي‌شويد بااندكي تفاوت. اندكي تفاوت نه،  بلكه خيلي تفاوت.
اين خانه از همان دم در، با بقيه خانه‌هاي اين شهر فرق دارد.
در اين خانه، بايد پياده‌رو ورودي با ورودي ساختمان هم سطح باشد، فضاي جلو ورودي حداقل ‪ ۱۴۰سانتي متر عمق داشته‌باشد، حداقل عرض بازشوهاي در ورودي ‪ ۱۰۰سانتي متر، حداقل ‪ ۱۵۰سانتي متر سطح هموار در هر دو سوي در ورودي باشد.
حداقل عرض مفيد هر لنگه در به ميزان ‪ ۸۰سانتي متر باشد، تازه دسترسي ورودي اصلي به سواره رو يا پاركينگ هم مناسب باشد.
مي‌رسيم به توقفگاه خانه، شيب عرضي توقفگاه برابر يا كمتر از دو درصد، فضاي پارك اتومبيل داراي حداقل عرض و طول ‪ ۳/۵در پنج متر، محل توقف اتومبيل صاحبخانه، با علامت مخصوص در مجتمع‌هاي مسكوني مشخص باشد و محل توقف اتومبيل به درهاي ورودي و خارجي و آسانسور هم نزديك باشد.
و اما راهرو، يك راهرو خوب و مناسب براي آقا يا خانم ايكس، عرضش حداقل ‪ ۱۴۰سانتي متر و كف آن نيز غير لغزنده باشد. اين راهرو اختلاف ارتفاع در طول مسير نيز نبايد داشته باشد در صورت اختلاف ارتفاع ، اين اختلاف از دو سانتي‌متر بيشتر نشود.آسانسورها، سطوح شيب دار بازشوهاي در و پنجره و فضاهاي بهداشتي حمام خانه، هنوز مانده. به‌جز يك نكته ديگر كه خانه نبايد راه پله حداقل براي شخص مورد نظر داشته باشد.
اين خانه‌اي كه توصيف شد براي اسكان يك جانباز دچار ضايعه نخاعي است كه البته معلولان ضايعه نخاعي ديگر كه بر اثر سوانحي همچون رانندگي ويلچري شده‌اند را نيز شامل مي‌شود.
بر اساس اعلام اخير بنياد شهيد و امور ايثارگران هم اكنون، چهار هزار و  ‪ ۳۸۷جانباز دچار ضايعه نخاعي در كشور بسر مي‌برند.چهار هزار و ‪ ۳۸۷نفري كه جان شيرين خود را روزي بر طبق اخلاص گذاشتند تا از مام ميهن دفاع كنند.  چهار هزار و ‪ ۳۸۷نفري كه پس از ‪ ۱۷سال پايان جنگ تحميلي هنوز منازل يك هزار و ‪ ۶۲۳نفر آنان ، مناسب‌سازي نشده‌است.  به‌گفته معاون عمران و مسكن بنياد شهيد و امور ايثاگران بنياد در سال گذشته ‪ ۸۰ميليارد ريال اعتبار براي امر مناسب‌سازي زيست شخصي (فضاي داخل واحد مسكوني) جانبازان ضايعه نخاعي وجود داشت كه اين اعتبار، با هزينه ‪ ۱۰۰درصدي ، دو هزار و ‪ ۷۶۴جانباز ضايعه نخاعي را تحت پوشش طرح مناسب- -سازي قرار داد. "مهدي اميني" با اشاره به لايحه متمم عمراني سال ‪ ۸۵بنياد، مي‌گويد: در اين لايحه براي مناسب‌سازي زيست شخصي اين جانبازان، ‪ ۲۰۰ميليارد ريال پيش بيني كرده‌ايم كه اگر محقق شود شرايط زيست شخصي تمام جانبازان ضايعه‌نخاعي مناسب‌سازي مي‌شود. " هم‌اكنون به‌جز جانبازان ضايعه نخاعي ، جانبازان ديگري با انواع مجروحيت شيميايي، اعصاب و روان، قطع دست و پا، نابينا و ناشنوا هم در وطن بسر مي‌برند كه منازلي با نوع مناسب‌سازي ويژه مجروحيت شان نياز دارند و اين درحالي است كه بنياد شهيد و امور ايثارگران اعلام كرده‌است كه اين بنياد براي مناسب‌سازي فضاهاي داخل منازل اين جانبازان با كمبود اعتبار مواجه است."
" به‌عنوان مثلا يك جانباز شيميايي نبايد از موكت در فضاي داخلي منزلش استفاده كند و بايد تمام كف ساختمان پاركت باشد اما سوال اينجاست كه چند درصد اين جانبازان هم‌اكنون بر روي پاركت زندگي مي‌كنند؟
"حيدر بنايي" مديركل مناسب‌سازي بنياد شهيد و امور ايثارگران، نيز مي گويد: كل بودجه سالانه مديريت تسهيلات فني و اجتماعي بنياد جانبازان و مستضعفان درسال ‪ ،۱۳۷۹فقط ‪ ۱۵ميليون تومان بود درصورتي كه بودجه مناسب- سازي در سال ‪ ،۸۴فقط هشت ميليارد تومان بود.
بنايي تاكيد مي‌كند: تمام اهداف بنياد، استقلال بخشيدن به شرايط جانبازان است و در اين راستا نيز مطالعاتي در خصوص انواع مجروحيت‌هاي اين افراد انجام شده اما منتظر اعتباريم.
وي خاطرنشان مي‌كند: "بلافاصله كه اعتبار به دستمان برسد مناسب‌سازي فضاهاي داخلي منازل جانبازان را به ترتيب اولويت ، اجرا مي‌كنيم." مشكلات جانبازان فقط به فضاي داخل منازلشان مرتبط نيست بلكه به ساير فضاي محيطهاي شهري از جمله خيابان ها، معابر شهري و ساختمان‌هاي ديگر شهر نيز مربوط است.
به گفته بنايي، كمبود قانون و مقررات براي مناسب‌سازي محيط شهري معلولان نداريم آنچه كه ايجاد مشكل كرده ، نبود ضمانت اجرايي تاكنون است.
از سال ‪ ۱۳۷۰تاكنون براساس ابلاغيه رييس جمهوري وقت،"الزام به رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان جسمي و حركتي در طرح‌هاي شهرسازي و شهرك‌سازي و مجتمع‌هاي مسكوني و ساختماني" موجود است.
رفع موانع شهري ، رعايت در طراحي و تطبيق تدريجي شرايط در ساختمان هاي عمومي! و ارايه گزارش يكساله به رياست محترم جمهوري از طريق پيگيري هاي اجرايي مصوبات توسط سازمان بهزيستي از جمله محورهاي اصلي ابلاغيه رييس جمهوري وقت است.
همچنين آيين نامه اجرايي بند ج ماده ‪ ۱۹۳قانون برنامه سوم توسعه (پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان بهزيستي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) تصويب نامه ‪ ۷۹/۱۲/۱۰هيات وزيران، مصوبه يكصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ ‪ ۸۴/۴/۱۴و ابلاغيه شهرداري تهران به حوزه‌هاي ذيربط براي اجراي عملياتي تمام مصوبات فوق الذكر به تاريخ ‪ ۸۴/۱۰/۱۰از جمله قوانين و آيين نامه‌هاي اجرايي موجود براي مناسب سازي است.
بنايي، به ضمانت اجرايي در كشورهاي اروپايي در خصوص مناسب‌سازي اشاره مي كند كه براساس آن ، هم‌اكنون در اروپا اگر يك فرد ويلچري نتواند وارد يك مكان مثل ورزشگاه شود، آن مكان، به علت اينكه مناسب‌سازي را براي آن فرد معلول رعايت نكرده، بين دو تا هشت هزار يورو جريمه مي‌شود.
اين در حالي است كه به گفته اين مقام مسوول در بنياد شهيد و امور ايثارگران، هم‌اكنون شهرداري تهران به‌هنگام ارايه پايان كار، سعي مي‌كند مثلا وجود يك بالابر كوچك را در يك آپارتمان كنترل كند ولي برخي مالكان هنگامي كه پايان كار ساختمان را مي‌گيرند، آن بالا بر را بر مي‌دارند چون فقط براي گرفتن پايان كار، اجاره‌اش كرده بودند.
وي مي‌افزايد:"گاهي اوقات سازمان زيباسازي، براي محيط شهري، مناسب‌سازي مي‌كند ولي نيروي انتظامي به خاطر جلوگيري از تردد موتورسيكلت سواران، ميله‌هايي را نصب مي‌كند كه خود مانعي براي عبور و مرور معلول بويژه معلول ويلچري‌است."
در اين هفته و پس از ‪ ۱۷سال كه از پايان جنگ تحميلي مي‌گذرد، نخستين همايش ملي "مناسب‌سازي محيط شهري" با هدف آماده‌سازي محيط شهري براي جانبازان، معلولان جسمي و ذهني و آسيب مندان در روز هفدهم آبان ماه درمركز همايش‌هاي رازي تهران برگزار مي‌شود.
همايش ملي مناسب‌سازي محيط شهري را بنياد شهيد و امورايثارگران، با همكاري ‪ ۲۱دستگاه و سازمان دولتي و غيردولتي از جمله وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، علوم و تحقيقات و فناوري و شهرداري تهران برگزار کرد.
" هر چه هست جانباز است و جانباز."
" و آنچه كه نبايد فراموش كرد فداكاري اين شيران ايران زمين در خاك مقدسي است كه امروز در آن، با امنيت زندگي مي‌كنيم."
" خداوندا ما را ببخش. شأن جانباز فراتر از اين جملات ناقص است."

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 8 تیر 1389
الثلاثاء 17 رجب 1431
Tuesday 29 June 2010
نویسنده: ليلا خطيب زاده
مرجع:
ارسال:
 
نام  
نشانی صندوق پست الکترونیک  
متن نظر  
کد امنیتی = ۸ + ۴