صفحه نخست / مقالات  
پـــــــرتیـــج

یچ نوشته ای درباره ی CBR (توان بخشی برپایه ی اجتماع  ) بدون وجود یک لغت در رابطه با پر تیج(portage ) کامل نخواهد بود. مالک مایلز (mine miles) یک منتقد CBR، پرتیج را CBR در نظر نمی گیرد در حالیکه دیگران ادعا می کنند ، پرتیج همان CBR است. این بحث احتمالا مبنی براین مساله است که آیا پایه ی CBR بروی خانه  است یا مؤسسه تا اینکه در جامعه  باشد. با این حال وجود بحث در مورد پرتیج جایگاهی در تاریخی CBR بدست آورده است که  نشانه ی آن توجه ملی است. پرتیج هم اکنون در 90 کشور اعمال می شود و به 34 زبان ترجمه شده است.  مطابق این نوشته بزرگترین کنفرانس اخیر پرتیج  که هفتمین کنفرانس بین المللی پرتیج بود که نوامبر 1998 در ژاپن برگزار شده بود و مضمون آن پیشرفت همگانی بود: پرتیج را به عنوان توان بخشی اجتماعی در نظر گرفتند.
اصول مدل پرتیج
مشارکت والدین به نخستین مرتبطین با یک کودک نقطه ی عطفی در موفقیتهای اولیه ی کمک رسانی است. خانه یا دیگر محیط های کمتر محدود، محیط های آموزشی مهم و اولیه هستند؛ اهداف کمک رسانی و شیوه های آن برای هر کودک و خانواده بر مبنای نگران ها یشان ، اولویت هایشان و سرمایه هایشان مخصر به فرد است؛ مجموعه ی این اطلاعات برای استحکام بخشیدن به تغییرات مثبت و گرفتن تصمیماتی در رابطه با کمک رسانی مداوم مهم است.
(سمین والن برگ 1998) برنامه ی 28 سال پیش در پرتیج و ایالت ویسکانسین، در پاسخ به نیاز جوامع روستایی برای فراهم کردن خدمات به کودکان کم توان ، ایجاد شده بود. پرتیج به خاطر کمک رسانی هایی اخیر و پیشرفت روشهای کمک رسانی ، در جامعه شناخته شده است. موفقیت آن به طور کامل در حل مشکلات والدین برای پیشرفت کودکان کم توان است. در درجه ی اول والدین باید درک کنند که پیشرفت کودک طبیعی و تدریجی است . ثانیا آنها باید باور داشته باشند که پیشرفت کودک می تواند تحت تأثیر تلاش های آنها باشد. آخرین مطلب که لازم است بیان شود این که اگر مشکلات والدین ازبین برود در پیشرفت کودکانشان به طور فعال و قابل قبول خواهد بود. بخش هایی اختصاصی نمونه ی پرتیج اصلی شامل ارزیابی کودک در استفاده از وسایل استاندارد رسمی و ارزیابی برنامه ی آموزشی غیر رسمی است. با کمک این ارزیابی ها، معلم خانه و مهارت ها و رفتارهای م نظر والدین یاد داده می شود.به طور معمول سه تا پنج مورد رفتار خاص در طول هر هفته ملاقات خانگی انتخاب شده است.
پرتیج چگونه عمل می کند. خانواده ای که یک کودک مشکوک به معلولیت دارد، به برنامه ای که در مدل پرتیج استفاده می شود، فرستاده می شود، برای مثال، در ژاپن، خانواده به همکاری با پرتیج ژاپن فرستاده می شود(jpa ) والدین کودک  را برای ارزیابی به jpa می آورند، اگر jpa مشخص کند که ناتوانی ذهنی دارد به والدین توصیه می شود از پرتیج کیت (portage kit ) استفاده کنند.پرتیج کیت یک فعالیت کارت فایل است که شامل 580 رفتار گسترده پی در پی از تولد تا شش سالگی در 5 مورد است: رفت و آمد کردن، کمک به خود، صحبت کردن، ادراک و حرکات عضلانی. والدین آموزش می ببینند که چطور از کارتها برای کمک به پیشرفت کودک استفاده کنند. والدین فهرستی دارند که طبق آن پیشرفت کودک را دنبال می کنند. در مورد jpa  ، کارگزان توان بخش هر گز به  خانه نمی رود ، مشتریان همیشه به jpa می روند. دراین مورد پرتیج ممکن است بر مبنای آموزشی باشد که در بحث پرتیج به عنوان ابزار CBR مطرح شده است. اگر برخلاف توان بخش آموزشی ، در مان در خانه انجام می شود ، اما کودک برای عملکرد و سازگاری در اجتماع آموزش می بیند.
سه بخش اولی که مدل پرتیج آنها را اصلاح کرده است ، عبارتند از:
- یک تصویر ذهنی که شامل خانواده ی کامل و اجتماعی که آنها در آن زندگی می کنند.
- یک تعهد نیرومند و فعال که خانواده را در کمک رسانی ، آموزش می دهد.
- و واکنش های متقابل والدین و کودک که به عنوان مرکز توجه فرآیند کمک رسانی قرار می گیرد.
 مهم این است که یک روش کمک رسانی گسترده را به وجود آوریم ، که هماهنگ با زندگی خانواده باشد و مشارکت همگانی و سرمایه را دریابد و تلاش خانواده را حمایت کند.
در این قسمت چند نمونه از کارتهایی که در برنامه های آموزشی پرتیج های سال (1994)، بکار رفته است را می بینید. 
نمونه ی ادراکی
سن: 4- 5 سال
عنوان: به یاد آوردن 4 شی دیده شده در تصویر.
چه باید کرد:
1. به تصاویری از کتاب، کاتالوگ یا مجله نگاه کنید. روی شکل را بگیرید و از کودک بپرسید  تا بگوید چه دیده است.
2. اگر کودک در به یاد آوردن تصاویر مشکل دارد، سرنخ بدهید، مثلا آن تصویر یک حیوان بود که واق واق می کند.
3. کودک برای 30 ثانیه به شکل نگاه کند، شکل را وارونه کنید و از بخواهید تا به شما بگوید آیا شکل خانه ، ماشین ، گربه ، آدم ، درخت و غیر وجود داشت یا نه.
4. در آغاز از عکس های خیلی ساده با یک یا دو موضوع در آن استفاده کنید، تبدریج از تصاویر پیچیده تر استفاده کنید.
5. به کودک یک شکل نشان دهید، اجازه بدهید به آن نگاه کند. سپس اجازه دهید او از میان یک سری تصاویرها آنها یی را که در عکس بزرگ بودند، انتخاب کند.
نمونه ی صحبت کردن
سن :3-4 سال
عنوان : گفتن دو حادثه به تربیت وقوع   چه باید کرد
1. هنگامیکه شما دو فعالیت را انجام می دهید، کودک به شما نگاه می کند. برای مثال به کود کان ضربه ملایم بزنید  و سپس دو دست مرا بهم بزنید. سپس از کودک بخواهید تا دو کاری را که شما انجام دادید بگوید. به او با گفتن علامت هایی مثل: اول من.... و سپس من ..... کمک  کنید
2. کودک را به انجام دو فعالیت راهنمایی کنید، بعد از اینکه آنها را انجام دادید از او بخواهید به شما بگوید چه کاری انجام داد.
3. وقتی کودک بتواند به شما دو عملی را که به تازگی  رخ داده است، بگوید از او بخواهید درباره ی اتفاقاتی که بتدریج در زمان پیش تر رخ داده بگوید، برای مثال، درباره ی کارهایی که امروز انجام داده است. یا برای او یک داستان آشنا بخوانید و تربیت حوادث آنرا پراکنده کنید. از کودک بخواهید گفته های شما را تصحیح کند.
4. به نوبت کارهایی را انجام دهید و از کودک بخواهید آنها را بگوید از قبیل تو یک بادکنک باد کن ومن آنرا می ترکانم.
برنامه پرتیج یک روش خوب از شیوه های آموزشی سازمان یافته است و یک برنامه ی آموزشی پیشرفته منحصر به فرد که به اعضای خانواده در خانه ی (و اجتماع) کودک یا بزرگ کم توان با برخی اصلاحات در برنامه ی پرتیج آموزشی داده می شود. فعالیت ها یا آموزشی پرتیج کودک را به فراگیری رویدادهای مهم، ترغیب می کند که منجر به استقلال بیشتر وی و کم
شدن مشکلات والدین می شود. طبق  پیشنهادهای مردمی، پرتیج نقاط ضعف و مثبتی هم دارد. بعضی از این موارد در زیر شرح داده شده است. (برویلت، 1993 ، صفحه ی 33)
نقاط مثبت
* پرتیج با استفاده از بسته هایی آموزشی از ساختار مسنجمی برخودار است.                 
* کاملا منطبق با مهارتهای زندگی امروز است زیرا براساس خانه و اجتماع است.
* مداولترین و کامل تراز روش های کمک  رسانی دیگر است.
* به خانواده کمک می کند تا کودک را بپذیرند و به او محبت کند.
* اگر برنامه ی درسی تعدیل یابد می تواند برای بچه های بزرگتر با همان میزان معلولیت هم مفید باشد.   
نقاط ضعف
* پرتیج زحمت و استرس والدین بخصوص مادران را در پی دارد.
*کودک معمولا به تنها یی کار می کند.
* در حال حاضر، پرتیج در چند رنج سنی است و ارائه خدمت محدود است.
* پر تیج شاید به طور نادرست، مسوولیت را از اجتماع متوجه خانواده کند.
* برای دستیابی به یک برنامه ی گسترده و متعادل پر تیج نیاز به پژوهش هایی بسیار است.
توصیه ها
اگر چه مدل پرتیج در ایالت متحده پیشرفت داشته است، اما استفاده ی آ ن در برنامه های CBR کشورهای دیگر هم آنرا مشهور کرده است. مدل پرتیج به آسانی استفاده و کنترل می شود. نظر به اینکه پرتیج دربر آوردن نیاز اجتماعات روستایی پیشرفت کرده است، سپس با کمی کنترل توسط برنامه ی CBR هم به  خوبی می تواند در روستاهای جنوب غربی کار کند. پرتیج به آسانی با آداب و روش آمریکایی های بومی و مردمان هیسی  پنیکز در جنوب غرب هماهنگ می شود. آشکار است که چصور برنامه ی CBR با استفاده کردن از مدل پرتیج، می توانند مشکلات مربوط به توان بخشی، رفت و آمد، هزینه و اتلاف وقت خانواده را از بین ببرد. مدل پرتیج به آسانی می تواند با یک برنامه بهداشت سلامت آمیخته شود. با پیشرفت اساسی در ایالت متحده، پی برده شد و مکرر شده است برنامه CBR به عنوان یک وسیله در جنوب غرب ایالت متحده استفاده شود.
ترجمه: غزاله مداح
ویرایش: آرزو قنبری

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 15 اسفند 1385
الثلاثاء 16 صفر 1428
Tuesday 6 March 2007
نویسنده: جی آر راجرز
مرجع:
ارسال:
 
نام  
نشانی صندوق پست الکترونیک  
متن نظر  
کد امنیتی = ۱۰ + ۱