صفحه نخست / اخبار  
میزان مستمری معلولان دهن‌کجی به آنهاست

مدیر عامل انجمن معلولان ایران معتقد است مبلغی را که به عنوان مستمری به معلولان پرداخت می‌شود باید دهن‌کجی به شخصیت معلولان دانست.

 

همایشی جوان با اهدافی بلند و دست یافتنی

23 و 24 آذر ماه امسال، در شهر سهراب، شهر کمال الملک، شهر فرش و شهر محتشم، شهر ادب پرور کاشان جمعی از نابینایان و کم بینایان فرهیخته کشور دور هم جمع شدند تا در پرتو همایشی علمی، آرا و نظر هایشان را به اشتراک بگذارند و گامی علمی در رسیدن به اهداف دست

معلولیت یک تفاوت در کنار سایر تفاوت ها در بین اقشار مختلف

  مدیر عامل انجمن باور به مناسبت روز جهانی معلولان در گفتگو با وطن گفت: فرد معلول مانند سایر افراد جامعه است و تنها تفاوت بارز آنها این است که بخشی از توانمندی جسمی خود را از دست داده اند و این افراد هم حقوق مشخصی دارند و هم توانمندی که قابل عرضه به جامعه است و جامعه وظیفه دارد ظرفیت مناسب برای تحقق حقوق و توانمندی این قشر از جامعه را مهیا کند.

نیاز مبرم جامعه حمایت از ارائه خدمات درمان عمومی است

  رئیس هیئت کانون سراسری تشکل های معلولین گفت: حمایت از صندوق های بیمه در ارائه خدمات درمانی و جلوگیری از ورشکستگی افراد نیاز مبرم جامعه است و بعید است که طرفداران حقوق مردم مخالف این موضوع باشند بنابراین باید گروه ها را از هم تفکیک کرد و دید که مخالفت

حمایت از معلولان در سایه اشتغالزایی و یکپارچه سازی منابع

 «سهیل معینی» در گفت وگوی تفصیلی با ایرنا، اشتغالزایی و یکپارچه سازی منابع درآمدی کشور را از عمده ترین مسایل در مسیر حمایت همه جانبه از معلولان دانست و عنوان کرد که با ایجاد فرصت های شغلی همسو با توانمندی معلولان و استفاده بهینه از درآمدهای کشور می توان

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]  [ ۱۶۰ ] 
 [ ۱۶۱ ]  [ ۱۶۲ ]   صفحه بعدی