صفحه نخست / اخبار  
رونمایی از منوی فست فود پرپروک به خط بریل

با حضور سهيل معيني مديرعامل انجمن باور و شبکه تشکل هاي نابينايان و کم بينايان چاووش، اميدهاشمي و مجيد سرائي از خبرنگاران نابينا و کم بينا روزنامه ايران سپيد منوي فست فود پرپروک به خط بريل رونمايي شد.

گزارش تور دو روزه منطقه حفاظت‌شده میانکاله

در میانه روزهای گرم خرداد 1395، تعدادی از بامایی های عزیز تصمیم گرفتند تا 3 روز خردادی خود را در خنکای سواحل میانکاله و بندر امیر آباد و طبیعت بکر و وحشی آنجا بگذرانند.

گزارش عملکرد شبکه تشکل های نابینایان کشور«چاووش»

به گزارش ایران سپید روز گذشته خبری مبنی بر برگزاری نخستین مجمع عمومی نابینایان و کم بینایان  را در برای شما درج کردیم. در این گزارش  به بخش اول این مجمع که  در خصوص ارائه عملکرد شبکه نابینایان و کمبینایان کشور«چاووش»  است، می پردازیم. این مجمع با حضور علی صابری، رییس هیئت مدیره، سهیل معینی، مدیر شبکه نابینایان و کم بینایان و دیگر اعضای هیئت مدیره آغاز شد.

تور منطقه حفاظت‌شده میانکاله


منطقه حفاظت‌شده میانکاله، یکی از  زیست‌بوم‌های حفاظت‌شده و بکر کشورمان است که از یک سو به دریای خزر راه دارد و در سو سوی دیگر  آن یک نوار باریک جنگلی سبز در مقابل دریا با فاصله‌ای کمتر از ۵۰ متر خودنمایی می‌کند.

نشست سازمان ملل در چگونگی پیشبرد حقوق معلولان در ایران


جلسه پاسخ به پرسش نامه سازمان ملل در خصوص چگونگی پیشبرد حقوق معلولان در ایران به ویژه با محوریت کنوانسیون حقوق معلولان در دفتر حقوق بشر اسلامی برگزار شد.


صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]   صفحه بعدی