صفحه نخست / اخبار  
گردشگری دستر‌س پذیر یک الزام ملی است

با حضور انجمن باور، صدای شهروندان معلول در مراسم روز جهانی گردشگری طنین‌انداز شد. شعار امسال سازمان جهانی گردشگری «گردشگری برای همه و همه برای گردشگری» است و دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز بر ضرورت تحقق گردشگری دسترس‌پذیر برای همه مردم

نشست تخصصی حقوق بشری ایران و دانمارک

روزهای یکشنبه و دوشنبه چهاردهم و پانزدهم شهریور ماه، مجتمع فرهنگی تلاش تهران شاهد برگزاری نشست تخصصی ایران و دانمارک در عرصه حقوق بشر و با محوریت حقوق افراد دارای معلولیت بود. در این نشست که در چارچوب تفاهم ایران و دانمارک برای نزدیکی  دیدگاه‌ها و تجارب طرفین در عرصه تحقق جنبه‌های مختلف

گفتگوی کمپین ملی شهری ایران با ترانه میلادی؛


ترانه میلادي، فعال اجتماعی، نویسنده، شاعر، هنرمند و متخصص طراح گرافیکی است که معلولیت هیچ گاه مانع از کارآفرینی و فعالیت های اجتماعی اش نشده، او از نخبگان فرهنگی شهر تهران است که عناوین متعددی در سطح ملی و جهانی در حوزه های فرهنگی، هنری، کارآفرینی و

نشست "الگوهای معلولیت و رسانه" برگزار گردید

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های “معلولیت؛ چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران” یکم شهریور ماه و با عنوان “الگوهای معلولیت و رسانه” در موسسه رحمان برگزار گردید.

تور اصفهان

ساعت رفت و برگشت با توجه به تعطیلات پیش رو و قطعی بودن ترافیک سنگین در این زمان‌ها تنظیم شده است.

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]  [ ۱۶۰ ] 
 [ ۱۶۱ ]  [ ۱۶۲ ]   صفحه بعدی