صفحه نخست / اخبار  
دیدار از اعضا باور ساکن در موسسه خیریه ریحانه (دخترانه ملائک)

21 روز از آخرین ماه سال 90 در یک برنامه از پیش هماهنگ نشده تصمیم گرفتیم دیداری از اعضا باور که در موسسه خیریه ریحانه (دخترانه ملائک) زندگی می کنند داشته باشیم. پس از دیدار دوستانه با اعضا باور به همراه خانم نظری از اعضا باور که خود در این مرکز ساکن است از سایر بخش ها و ساکنین مرکز ریحانه بازدید نمودیم و در بین این افراد، با دختران جوان توانمندی آشنا شدیم که دارای مهارت های علمی و هنری در رشته های مختلف از جمله روزنامه نگاری، معرق، نقاشی، و ... بودند.

مسابقه هفت سین

فردا، دوشنبه ساعت 10 صبح، پارک الغدیر، میدان مسابقه ی هفت سین با حضور افراد دارای معلولیت و غیر معلول

با مشارکت فعال انجمن باور همايش بين المللی زندگی پياده در شهر برگزار شد

روزهای دوشنبه 15 و سه شنبه 16 اسفندماه، همايش بين المللی زندگی پياده در شهر با ابتکار موسسه پژوهشی و معماری نظر و سازمان زيباسازی شهر تهران و با مشارکت فعال انجمن باور در بخش ويژه دسترسی افراد معلول به محيط شهری در مرکز همايش های بين المللی برج ميلاد تهران برگزار شد. حضور متخصصين و پژوهشگران ژاپنی، چينی، فرانسوی، ايـتاليايی، مکزيکی و ... به اين همايش صفت بين المللی بخشيده بود.

با هماهنگی و نشست های قبلی، در اين همايش بين المللی پانل ويژه ای، ويژه جايگاه مناسب سازی شهر برای افراد معلول در مفهوم پايه ای زندگی پياده در شهر پيش بينی شده بود که انجمن باور در برگزاری اين رويداد مهم علمی نقش محوری فعال داشت.

جشنواره شب شعر با حضور معلولین

کانون معلولین شهرداری منطقه چهار، واقع در تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام - بوستان غدیر (سرای محله شمیران نو) در روز 1390/12/17 اقدام به برگزاری جشنواره شب شعر با حضور معلولین و شعرای عزیز نموده است.

هدیه ی نوروزی باور

بسته کتابهای مجازی (باورها، رویاها، امیدها)، کاری از واحد فرهنگی هنری باور

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]   صفحه بعدی