صفحه نخست / اخبار  
قانون 3 درصد استخدام معلولان تغییر خواهد کرد

عضو فراکسيون حمايت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون 3 درصد استخدام معلولان، اشتغال و مسکن در دوره جديد بازنگری قانون جامع حمايت از معلولان تغيير می‌کند .

سهیل معینی، رئیس هیئت مدیره ی انجمن باور در گفتگو با خبرگزاری «نسیم»

سهیل معینی،  رئیس هیئت مدیره ی انجمن باور در گفتگو با «نسیم» از افزایش هشت درصدی مستمری مددجویان و معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال جاری با وجود تورم 21 درصدی انتقاد کرد

مشکلات تردد معلولان در گفت و گو با رئیس هیئت مدیره ی انجمن باور

خانه نشینی معلولان با ادامه سیاست دولت و شهرداری

باور در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر معلولین، تور آموزشی یک روزه عکاسی برگزار می کند

انجمن باور به منظور فرهنگ سازی و ارتقا سطح مهارتی افراد دارای معلولیت در رشته عکاسی و رشته های مرتبط و علاقمندان به هنر عکاسی، برگزار می کند. تور بهاره باور بصورت کارگاه آموزشی بوده و مباحث آموزشی عکاسی و مباحث فنی در طول برنامه به شرکت کنندگان ارائه می گردد.

باور در هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت از تاریخ 18 الی 24 فروردین ماه سال جاری در مناطق مختلف شهرداری تهران نمایشگاه هایی به منظور معرفی توانمندی کانون های مردمی شهرداری تهران و ظرفیت های اجتماعی مناطق در حال برگزاری است

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]  [ ۱۶۰ ] 
 [ ۱۶۱ ]  [ ۱۶۲ ]   صفحه بعدی