صفحه نخست / اخبار  
هدیه ی نوروزی باور

بسته کتابهای مجازی (باورها، رویاها، امیدها)، کاری از واحد فرهنگی هنری باور

بسته کارت پستال های باوری

تولیدی دیگر از واحد فرهنگی هنری باور ...

تولد 7 سالگی باور را جشن می گیریم

در هفتمین سال فعالیت باور. بر آنیم که در محفلی دوستانه با حضور اعضا مشترک، حامیان، همیاران و همراهان همیشگی باور این مناسبت را گرامی بداریم...

فراخوان مشارکت در طراحی سايت جامع «پورتال» انجمن باور

بدين­وسيله به آگاهی می رساند، مديريت انجمن درحال طراحی سايت جامع «پورتال» باور است. هدف از اين اقدام طراحی و راه­اندازی پايگاه ديداری جامع انجمن است که در آن طيف وسيعی از نيازهای اطلاع­رسانی مخاطبين و نيز خدمات جديد انجمن به اعضاء و جامعه افراد دارای معلوليت کشور پيش­بينی شود، لذا از کليه اعضاء، همياران و علاقه­مندان به انجمن باور و نيز شهروندان معلول و غيرمعلول صاحب نظر دعوت می شود.

گام نخست انجمن باور در همراهی با جامعه نابينايان کشور

با دعوت مديريت کتابخانه عمومی و با سابقه حسينيه ارشاد، سهيل معينی رئيس هيئت­ مديره انحمن باور مسئوليت بخش نابينايان حسينيه ارشاد را بر عهده گرفت. بخش نابينايان حسينيه ارشاد به منظور رفع نيازهای کاربران نابينا و مشتمل بر دو خدمت توليد کتب گويا و بريل راه­ اندازی شده است و کليه اعضای نابينای انجمن باور و ساير عزيزان نابينای علاقه­ مند به کتاب و کتابخوانی می توانند ضمن عضويت در بخش نابينايان کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد، نيازهای اطلاعاتی خود را در زمينه کتب و نشريات با مراجعه به بخش نابينايان کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد واقع در خيابان دکتر شريعتی، بالاتر از سه راه ضرابخانه و نيز تماس تلفنی به شماره 22894004 الی 7 داخلی 15 اعلام نمايند.

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]  [ ۱۶۰ ] 
 [ ۱۶۱ ]  [ ۱۶۲ ]   صفحه بعدی