صفحه نخست / اخبار  
فراخوان مشارکت در طراحی سايت جامع «پورتال» انجمن باور

بدين­وسيله به آگاهی می رساند، مديريت انجمن درحال طراحی سايت جامع «پورتال» باور است. هدف از اين اقدام طراحی و راه­اندازی پايگاه ديداری جامع انجمن است که در آن طيف وسيعی از نيازهای اطلاع­رسانی مخاطبين و نيز خدمات جديد انجمن به اعضاء و جامعه افراد دارای معلوليت کشور پيش­بينی شود، لذا از کليه اعضاء، همياران و علاقه­مندان به انجمن باور و نيز شهروندان معلول و غيرمعلول صاحب نظر دعوت می شود.

گام نخست انجمن باور در همراهی با جامعه نابينايان کشور

با دعوت مديريت کتابخانه عمومی و با سابقه حسينيه ارشاد، سهيل معينی رئيس هيئت­ مديره انحمن باور مسئوليت بخش نابينايان حسينيه ارشاد را بر عهده گرفت. بخش نابينايان حسينيه ارشاد به منظور رفع نيازهای کاربران نابينا و مشتمل بر دو خدمت توليد کتب گويا و بريل راه­ اندازی شده است و کليه اعضای نابينای انجمن باور و ساير عزيزان نابينای علاقه­ مند به کتاب و کتابخوانی می توانند ضمن عضويت در بخش نابينايان کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد، نيازهای اطلاعاتی خود را در زمينه کتب و نشريات با مراجعه به بخش نابينايان کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد واقع در خيابان دکتر شريعتی، بالاتر از سه راه ضرابخانه و نيز تماس تلفنی به شماره 22894004 الی 7 داخلی 15 اعلام نمايند.

آغاز ثبت نام دوره های رایگان رعد الغدیر

ثبت نام دوره های جدید آموزشی صد درصد رایگان رعد الغدیر آغاز شد.

باور انجمن برتر سال 90 شد

با اعلام سازمان بهزیستی استان تهران و با استعلام معاونت مشارکت­های سازمان بهزیستی کشور انجمن باور به عنوان تشکل مردم نهاد برتر در حوزه افراد دارای معلولیت انتخاب و معرفی شد.

همایش شهری برای همه در شهرداری تهران با همکاری انجمن باور و موسسه توان گستران برنا

روز یکشنبه 9 بهمن ماه همایش «شهری برای همه» با الهام از شعار سال 2012 سازمان ملل متحد برای افراد دارای معلولیت«تلاش جمعی برای ساختن دنیایی بهتر برای افراد معلول » که با ابتکار انجمن باور و موسسه توان گستران برنا شکل گرفته بود، در محل تالار ایوان شمس شهرداری تهران برگزار شد.

صفحه قبلی   [ ۱ ]  [ ۲ ]  [ ۳ ]  [ ۴ ]  [ ۵ ]  [ ۶ ]  [ ۷ ]  [ ۸ ]  [ ۹ ]  [ ۱۰ ] 
 [ ۱۱ ]  [ ۱۲ ]  [ ۱۳ ]  [ ۱۴ ]  [ ۱۵ ]  [ ۱۶ ]  [ ۱۷ ]  [ ۱۸ ]  [ ۱۹ ]  [ ۲۰ ] 
 [ ۲۱ ]  [ ۲۲ ]  [ ۲۳ ]  [ ۲۴ ]  [ ۲۵ ]  [ ۲۶ ]  [ ۲۷ ]  [ ۲۸ ]  [ ۲۹ ]  [ ۳۰ ] 
 [ ۳۱ ]  [ ۳۲ ]  [ ۳۳ ]  [ ۳۴ ]  [ ۳۵ ]  [ ۳۶ ]  [ ۳۷ ]  [ ۳۸ ]  [ ۳۹ ]  [ ۴۰ ] 
 [ ۴۱ ]  [ ۴۲ ]  [ ۴۳ ]  [ ۴۴ ]  [ ۴۵ ]  [ ۴۶ ]  [ ۴۷ ]  [ ۴۸ ]  [ ۴۹ ]  [ ۵۰ ] 
 [ ۵۱ ]  [ ۵۲ ]  [ ۵۳ ]  [ ۵۴ ]  [ ۵۵ ]  [ ۵۶ ]  [ ۵۷ ]  [ ۵۸ ]  [ ۵۹ ]  [ ۶۰ ] 
 [ ۶۱ ]  [ ۶۲ ]  [ ۶۳ ]  [ ۶۴ ]  [ ۶۵ ]  [ ۶۶ ]  [ ۶۷ ]  [ ۶۸ ]  [ ۶۹ ]  [ ۷۰ ] 
 [ ۷۱ ]  [ ۷۲ ]  [ ۷۳ ]  [ ۷۴ ]  [ ۷۵ ]  [ ۷۶ ]  [ ۷۷ ]  [ ۷۸ ]  [ ۷۹ ]  [ ۸۰ ] 
 [ ۸۱ ]  [ ۸۲ ]  [ ۸۳ ]  [ ۸۴ ]  [ ۸۵ ]  [ ۸۶ ]  [ ۸۷ ]  [ ۸۸ ]  [ ۸۹ ]  [ ۹۰ ] 
 [ ۹۱ ]  [ ۹۲ ]  [ ۹۳ ]  [ ۹۴ ]  [ ۹۵ ]  [ ۹۶ ]  [ ۹۷ ]  [ ۹۸ ]  [ ۹۹ ]  [ ۱۰۰ ] 
 [ ۱۰۱ ]  [ ۱۰۲ ]  [ ۱۰۳ ]  [ ۱۰۴ ]  [ ۱۰۵ ]  [ ۱۰۶ ]  [ ۱۰۷ ]  [ ۱۰۸ ]  [ ۱۰۹ ]  [ ۱۱۰ ] 
 [ ۱۱۱ ]  [ ۱۱۲ ]  [ ۱۱۳ ]  [ ۱۱۴ ]  [ ۱۱۵ ]  [ ۱۱۶ ]  [ ۱۱۷ ]  [ ۱۱۸ ]  [ ۱۱۹ ]  [ ۱۲۰ ] 
 [ ۱۲۱ ]  [ ۱۲۲ ]  [ ۱۲۳ ]  [ ۱۲۴ ]  [ ۱۲۵ ]  [ ۱۲۶ ]  [ ۱۲۷ ]  [ ۱۲۸ ]  [ ۱۲۹ ]  [ ۱۳۰ ] 
 [ ۱۳۱ ]  [ ۱۳۲ ]  [ ۱۳۳ ]  [ ۱۳۴ ]  [ ۱۳۵ ]  [ ۱۳۶ ]  [ ۱۳۷ ]  [ ۱۳۸ ]  [ ۱۳۹ ]  [ ۱۴۰ ] 
 [ ۱۴۱ ]  [ ۱۴۲ ]  [ ۱۴۳ ]  [ ۱۴۴ ]  [ ۱۴۵ ]  [ ۱۴۶ ]  [ ۱۴۷ ]  [ ۱۴۸ ]  [ ۱۴۹ ]  [ ۱۵۰ ] 
 [ ۱۵۱ ]  [ ۱۵۲ ]  [ ۱۵۳ ]  [ ۱۵۴ ]  [ ۱۵۵ ]  [ ۱۵۶ ]  [ ۱۵۷ ]  [ ۱۵۸ ]  [ ۱۵۹ ]  [ ۱۶۰ ] 
 [ ۱۶۱ ]  [ ۱۶۲ ]   صفحه بعدی