49514593
 
هفت عادت مردمان بسیار مؤثر

کارگاه هفت عادت مردمان بسیار مؤثر، تل


برگزاری نشست دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

روز شنبه 14بهمن‌ماه نشست دبیرخانه ک


نخستین جلسه کارگروه توان‌یابان شورای اسلامی شهر تهران

روز یکشنبه یکم بهمن‌ماه، نخستین جل


نشست دبیرخانه پیگیری کنوانسیون حقوق افراد معلول

نشست این بار دبیرخانه پیگیری کنوانسی


معلولانی که امدادگر مردم می‌شوند

خبر امدادگری آقای شورش دلپسند عضو علی


 

همیشه آنچه را که دوست داری نداری، رمز خوشبختی در این است که آنچه که در اختیار داریم، دوست بداریم!